سه شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٧
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1853 | بازدیدکنندگان آنلاين : 1 
صفحه اصلي > درباره مركز تحقيقات .. > مقالات اساتید مرکز > مقالات دکتر خانکه > نشریات علمی پژوهشی 1392 و قبل 
نشریات علمی پژوهشی 1392 و قبل
 

سال نام مقاله نام نشریه

1392

سیری از خانه تا جامعه با چالش های هندلینگ در کودکان مبتلا به فلج مغزی:

پژوهش در علوم توانبخشی

1392

نیازهای اطلاعاتی بیماران قلبی عروقی طی فرآیند جستجوی اطلاعات سلامت

آموزش پرستاری، دوره 2، شماره 4 (پیاپی 6)

1392

هماکارها؛ پنجره ای باز به دنیای مراقبت از کودکان فلج مغزی

توانبخشی، دوره چهاردهم، شماره ششم، مسلسل 61،

1392

مقایسه شاخص های کیفیت زندگی در مراقبان بیمار اسکیزوفرنیک با و بدون وابستگی به مواد

توانبخشی، دوره چهاردهم، شماره پنجم، مسلسل 60،

1392

تاثیر آموزش مقابله با زلزله به دانش آموزان پسر دبیرستانی بر میزان آمادگی خانوادها در شهر

امداد و نجات، سال 5 شماره3

1392

بررسی تاثیر آموزش به روش شبیه سازی شده بر میزان آمادگی پرستاران در انجام تریاژ حوادث

مدیریت ارتقای سلامت دوره2، شماره 4

1392

نحوه مواجهه کشورها با پدیده سوختگی در حیطه مراقبت پیش بیمارستانی

امداد و نجات، سال 5 شماره 3

1392

رابط بار خانواده و کارکرد خانواده های دارای بیماران مبتلا به اختلال روانی مزمن

رفاه اجتماعی، سال 13 شماره 51

1392

فریاد خاموش: تجربه والدین از مراقبت از کودک مبتلا به فلج مغزی

(حیات)، علمی پژوهشی، ISC دوره 19 شماره 2

1392

معنویت در تجربیات سالمندان دارای فرزند معلول ذهنی، یک پژوهش با رویکرد پدیدارشناسی

سالمندی ایران، علمی پژوهشی، دوره 8 شماره 2

1392

تحلیل مفهوم کیفیت مراقبت پرستاری در بستر بیمار های مزمن قلبی براساس مدل هیبرید

دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، علمی پژوهشی، دوره 11 شماره 3 پیاپی 44

1392

خدمات پیش بیمارستانی با تاکید بر حوادث ترافیکی: مروری بر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه

مدیریت ارتقای سلامت، دوره 2 شماره 2 پیاپی 6

1392

تاثیر شعردرمانی گروهی بر افسردگی سالمندان مقیم در سرای سالمندان شهر اراک

روان پرستاری، دوره اول شماره 1

1392

تاثیر کاربرد مدل مدیریت بحران مبتنی بر هماهنگی، بر میزان آمادگی بیمارستانی در بیمارستان

پژوهش پرستاری ، دوره 8 شماره 19

1391

بررسی میزان آمادگی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

امداد و نجات، علمی پژوهشی، سال چهارم شماره 3

1391

 تبیین سبک زندگی سلامت محور مبتنی بر فرهنگ اسلامی

تحقیقات کیفی در علوم سلامت، سال 1 شماره 4

1391

ویژگی های جامعه سالم براساس تجارب و ادراکات شهروندان تهرانی

رفاه اجتماعی، سال پانزدهم، شماره 56

1391

ارزشیابی مهارت های بالینی کارکنان فوریت های پزشکی مرکز اورژانس شهر تهران در مواجهه با تروما

مدیریت ارتقای سلامت، دوره 1 شماره 3

1391

تاثیر توانبخشی ریوی مبتنی بر منزل بر خستگی مبتلایان به COPD

(حیات)

گروه های آموزشیدانشگاه علوم بهزیستیمراکز تحقیقاتیمراکز درمانتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی