پنج شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٧
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2997 | بازدیدکنندگان آنلاين : 5 
صفحه اصلي > اولویت های پژوهشی و طرح های مرکز > اولویت های پژوهشی 
اولویت های پژوهشی
 

اولويت هاي پژوهشي مركز تحقيقات سلامت در حوادث و فوریت های پزشکی

 

- تبيين نقش و جايگاه سلامت در حوادث و فوریت های پزشکی

- تدوين استاندارهاي ايمني مركز تحقيقات سلامت در حوادث و فوریت های پزشکی

- تدوين ابزار آمادگي سلامت در حوادث و فوریت ها ( اجراي كشوري الگوي آمادگي بيمارستاني)

- تدوين ابزار ارزشيابي ميزان آمادگي مراكز ارائه دهنده خدمات سلامتی

- مديريت دانش در عرصه سلامت در حوادث و فوریت های پزشکی

- تعيين ميزان توانمندي متخصصين توانبخشي در سلامت در حوادث و فوریت های پزشکی

- بررسي و انجام مطالعات تطبيقي در زمينه سلامت در حوادث و فوریت های پزشکی

- نياز سنجي گروه هاي وي‍ژه تحت پوشش حوزه سلامت در حوادث و فوریت های پزشکی (سالمندان، زنان، معتادين)

- نياز سنجي خدمات سلامت در حوادث و فوریت های پزشکی

- تبيين نقش و جايگاه افراد تيم توانبخشي در سلامت در حوادث و فوریت های پزشکی

- ارزشيابي آمادگي بيمارستاني بر اساس الگوي كشوري ارائه شده

- تهيه ابزار بررسي آمادگي بيمارستاني بر اساس سناريوي عملياتي

- اورژانس بيمارستاني و پيش بيمارستاني در حوادث و فوریت های پزشکی

- طراحي و تدوين مدل خدمات پيش بيمارستاني در حوادث و فوریت های پزشکی

- مقايسه خدمات پيش بيمارستاني در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه

گروه های آموزشیدانشگاه علوم بهزیستیمراکز تحقیقاتیمراکز درمانتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی